Dit bieden we

Boekhouding

Iedere ondernemer moet een winst-aangifte doen (zie hieronder bij het kopje Belastingen) en zullen daarvoor een goede boekhouding moeten voeren. Eckhard biedt daarbij de hulp en ondersteuning die u nodig heeft. Wilt u zo veel mogelijk zelf doen? Prima, dan controleren wij.
Wilt u alles door ons laten doen? Geen probleem!

De belastingdienst verwacht doorgaans van u dat u een keer per kwartaal btw-aangifte (aangifte omzetbelasting) doet. Bij kleinere ondernemers is ook een keer per jaar mogelijk. Die aangifte kunnen wij verzorgen.

Elk kwartaal komen wij de boekhouding halen of brengt u hem zelf langs en zorgen wij dat er tijdig btw-aangifte wordt gedaan. Wat u moet inleveren aan administratie verschilt per bedrijf, maar in zijn algemeenheid gaat het over Inkoopnota's, verkoopnota's en de bankafschriften.

Opstelling jaarrekening

Behalve de boekhouding kunnen we ook uw jaarrekening verzorgen, bestaande uit het opstellen van:
  • een balans
  • een winst- en verliesrekening

De balans is een opgave van de bezittingen en de schulden van de onderneming per 31 december. De winst- en verliesrekening brengt de gemaakte omzet en kosten in beeld.

De jaarrekening wordt conform de eisen die de belastingdienst stelt. Tevens wordt een zgn. suppletie aangifte omzetbelasting opgesteld.

Belastingen

Als particulier hebt u mogelijk al te maken met de aangifte inkomstenbelasting. Als ondernemer wordt van u verwacht dat u naast deze aangifte ook een winstaangifte indient. Wij kunnen die voor u regelen.

Afhankelijk van de onderneming die u heeft kunt u ook een aangifte vennootschapsbelasting moeten doen. Ook die verzorgen wij voor u.

Loonadministratie

Naast de gewone administratie houdt Eckhard Administraties - indien door u gewenst - uw salarisadministratie bij. Het kantoor verzorgt voor u de maandelijkse salarisstroken, de loonjournaalposten, de (concept)aangifte loonheffing en de jaaropgaven voor de werknemers.
Ook de pensioenadministratie kunnen we voor u verzorgen.

Contactgegevens

Freddie Oversteegenstraat 313
2033 MV Haarlem

        t

        023 - 5830765

k

34326876

b

45 15 14

i

NL71INGB0004616718

Copyright © 2019 Eckhard Administraties - Alle rechten gereserveerd
Webdesign en development by DSIGN Productions voor al uw web design en development